menu
, maandag 27 mei 2019

Klachten

Als je klachten hebt over onze service of producten, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via webshop@studioanneloes.nl. We zullen je klacht binnen 3 werkdagen behandelen. De klacht is gegrond wanneer deze niet veroorzaakt is door:
• Beschadiging door opzet of nalatigheid
• Beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
• Normale slijtage
• Beschadiging als gevolg van het niet navolgen van de gebruiksaanwijzing en/of was instructies.
Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, heb je de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.