Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de Modint-voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30093930, die u op aanvraag kan worden toegezonden.

klik hier voor de Modint-voorwaarden